Skitser
SV4 - Sommerhus - Sheet - S-0-0 - FORSIDE
SV4 - Sommerhus - Sheet - S-1-1 - STUEPLAN - EKSISTERENDE
SV4 - Sommerhus - Sheet - S-1-2 - STUEPLAN - FREMTIDIGE
SV4 - Sommerhus - Sheet - S-1-3 - STUEPLAN - PLANLAGT ARBEJDE
SV4 - Sommerhus - Sheet - S-1-4 - INDRETNINGSPLAN
SV4 - Sommerhus - Sheet - S-1-5 - SITUATIONSPLAN & OPSTALTER
SV4 - Sommerhus - Sheet - S-2-1 - 3D - NORDØST
SV4 - Sommerhus - Sheet - S-2-2 - 3D - SYDØST
SV4 - Sommerhus - Sheet - S-2-3 - 3D - SYDVEST
SV4 - Sommerhus - Sheet - S-2-4 - 3D - NORDVEST
SV4 - Sommerhus - Sheet - S-2-5 - 3D - SKITSE
SV4 - Sommerhus - Sheet - S-2-6 - 3D - SKITSE

Renovering & Tilbygning

Vejby

DA28 - Sheet - S-0-0 - FORSIDE
DA28 - Sheet - S-1-1 - PLANTEGNING
DA28 - Sheet - S-1-2 - TAGPLAN
DA28 - Sheet - S-1-3 - GARAGEPLAN
DA28 - Sheet - S-2-1 - 3D - SKITSE FRA VEJ
DA28 - Sheet - S-2-3 - 3D - SKITSE - TERRASSE
DA28 - Sheet - S-2-4 - 3D - SYDVEST
DA28 - Sheet - S-2-5 - 3D - NORDVEST
DA28 - Sheet - S-2-6 - 3D - SKITSE - TERRASSE
DA28 - Sheet - S-3-1 - FACADE MOD SYD

Ny garage

Hellerup

KV18A - Sheet - S-0-0 - FORSIDE
KV18A - Sheet - S-1-1 - STUEPLAN
KV18A - Sheet - S-1-3 - KÆLDERPLAN
KV18A - Sheet - S-1-2 - TAGPLAN
KV18A - Sheet - S-2-2 - 3D - NORDØST
KV18A - Sheet - S-2-3 - 3D - SYDØST
KV18A - Sheet - S-2-4 - 3D - SYDVEST
KV18A - Sheet - S-2-5 - 3D - NORDVEST
KV18A - Sheet - S-2-1 - 3D - SKITSE

Tilbygning

Klampenborg

HS47 A
HS47 B

Tilbygning

Humlebæk

SG23 A - Sheet - S-0-0 - FORSIDE
SG23 A - Sheet - S-1-1 - STUEPLAN
SG23 A - Sheet - S-1-2 - 1' SALSPLAN
SG23 A - Sheet - S-2-1 - SKRÅ HØJDEGRÆNSEPLAN
SG23 A - Sheet - S-2-2 - LÆNGDESNIT
SG23 A - Sheet - S-3-1 - 3D - SKITSE
SG23 A - Sheet - S-3-2 - 3D - SYDØST
SG23 A - Sheet - S-3-3 - 3D - SYDVEST
SG23 A - Sheet - S-3-4 - 3D - NORDVEST
SG23 A - Sheet - S-3-5 - 3D - NORDØST
SG23 B - Sheet - S-0-0 - FORSIDE
SG23 B - Sheet - S-1-1 - STUEPLAN
SG23 B - Sheet - S-1-2 - 1' SALSPLAN
SG23 B - Sheet - S-2-1 - SKRÅ HØJDEGRÆNSEPLAN
SG23 B - Sheet - S-3-1 - 3D - SKITSE
SG23 B - Sheet - S-3-2 - 3D - SYDØST
SG23 B - Sheet - S-3-3 - 3D - SYDVEST
SG23 B - Sheet - S-3-4 - 3D - NORDVEST
SG23 B - Sheet - S-3-5 - 3D - NORDØST
SG23 C - Sheet - S-0-0 - FORSIDE
SG23 C - Sheet - S-1-1 - STUEPLAN
SG23 C - Sheet - S-1-2 - 1' SALSPLAN
SG23 C - Sheet - S-2-1 - SKRÅ HØJDEGRÆNSEPLAN
SG23 C - Sheet - S-3-1 - 3D - SKITSE
SG23 C - Sheet - S-3-2 - 3D - SYDØST
SG23 C - Sheet - S-3-3 - 3D - SYDVEST
SG23 C - Sheet - S-3-4 - 3D - NORDVEST
SG23 C - Sheet - S-3-5 - 3D - NORDØST

Tilbygning, udnyttet tagetage

Gentofte

CV36 D - Sheet - S-0-0 - FORSIDE
CV36 D - Sheet - S-1-1 - PLANTEGNING
CV36 D - Sheet - S-1-2 - SNITTEGNING
CV36 D - Sheet - S-2-1 - 3D - SKITSE
CV36 D - Sheet - S-2-2 - 3D - NORDØST
CV36 D - Sheet - S-2-3 - 3D - SYDØST
CV36 D - Sheet - S-2-4 - 3D - SYDVEST
CV36 D - Sheet - S-2-5 - 3D - NORDVEST

Tilbygning

Klampenborg

BV192 E - Sheet - S-0-0 - FORSIDE
BV192 E - Sheet - S-1-2 - STUEPLAN
BV192 E - Sheet - S-1-3 - TILBYGNING
BV192 E - Sheet - S-2-2 - 3D - NORDØST
BV192 E - Sheet - S-2-3 - 3D - SYDØST
BV192 E - Sheet - S-2-4 - 3D - SYDVEST
BV192 E - Sheet - S-2-5 - 3D - NORDVEST
BV192 E - Sheet - S-1-1 - SITUATIONSPLAN

Tilbygning

Birkerød

MV8 - Skitse

Renovering & Tilbygning

Vejby